جزییات پارتی مختلط آبادانی ها در روز دختر

روز پنج شنبه ۱۳ تیرماه امسال با توجه به مناسبت روز دختر چند دختر و پسر جوان در منطقه امیرآباد آبادان یک میهمانی شبانه برپا کردند و با خوردن مشروبات الکلی دست به پایکوبی زدند.دختران و پسران حاضر در این میهمانی تصاویر پایکوبی خود را در فضای مجازی اینستاگرام به اشتراک گذاشتند که در این خصوص اهالی این منطقه به برگزاری این میهمانی های شبانه در منطقه امیرآباد اعتراض کردند و این در حالی است که در ماههای گذشته نیز میهمانی های شبانه زیادی در این منطقه و محله زمین شهری برگزار شده است. بنا بر این گزارش، اهالی این ۲ منطقه با توجه به صدای بلند و مزاحمت های دختران و پسران در این مهیمانی های شبانه خواستار رسیدگی و دستگیری دختران و پسران شدند.

منبع

اتوبار پدیده

باربری پدیده